Rehabilitering

Efter en skada är det viktigt att träna upp den skadade kroppsdelen så att den håller för framtida påfrestningar. Det görs genom att man börjar med låg belastning för att sakta öka belastningen och därmed tåligheten i leder/senor/muskler/skelett. Men även innan en skada har uppkommit är det önskvärt att träna för att undvika dessa.

Har det börjat göra ont i en muskel eller led är det extra viktigt att träna på rätt sätt och med rätt belastning för att undvika skadan. Det kan även vara så att ditt arbete är ensidigt med ensidiga rörelser vilket innebär en stor belastning på någon kroppsdel. Detta kan medföra att vilovärk eller smärta vid vissa rörelser börjar uppträda. Här är det av största vikt att utreda om träning kan bota besvären, vilket ofta är fallet, och i så fall vilken typ av träning, vilka rörelser och med vilken belastning.

[maxbutton id=”1″ url=”/webbutik” text=”Gå till butik” ]