vara program

Våra program

Hos PT Hemma finns program som passar alla:

PT HEMMA
individuell träning

PT HEMMA
duo/parträning

PT HEMMA ONLINE

LASERBEHANDLING

Din PT är med dig hela vägen!

Som stöd, inspirator och vägledare.